• banner_05.jpg
  • Bruggetje.jpg
  • DSC_0385.JPG
  • Groningen.jpeg
  • museum.jpg
  • STAR.jpg
  • StatiomGroningen.png
  • zeehond.jpg

Groningen

Is de overheid er voor de burgers of andersom?

Tijdens een familieverjaardag ben je vrij snel klaar met de obligate plichtplegingen zoals het wel en wee in de familie en de hot items van het journaal. De geijkte onderwerpen worden altijd wel doorbroken met zoiets als het  ‘thema van de dag’, of een onderwerp dat iemand persoonlijk beweegt.

Zo ook recentelijk: een langlopend conflict met de gemeente kwam op tafel. Bij het aanhoren van alle meningen, na lang bakkeleien en een enerverende sfeer, wordt duidelijk dat er uiteindelijk die ene gemeenschappelijke deler naar voren treedt: het is zinloos om je recht te halen bij de gemeente, vechten tegen de bierkaai.

Hoe komt het toch dat dooddoeners als ‘je trekt aan het kortste eind’, ‘vechten tegen de bierkaai’, kennelijk zo representatief zijn voor de publieke opinie ten aanzien van onze gemeentelijke overheid? Zijn die gemeentes dan synoniem aan ongenaakbaarheid, heilige huisjes, onbetrouwbaarheid, arrogantie of een combinatie daarvan?  

Als je het allemaal even op je laat inwerken, kom je tot de conclusie dat het gemeentelijk apparaat niet functioneert zoals de meeste mensen zulks voorstaan en zoals het in een ideale samenleving zou moeten. Oké, er zijn ernstiger zaken die momenteel op het wereldtoneel staan, maar laten we vooral ook dicht bij huis blijven en kritisch zijn. Zelfs de gemeente is niet feilloos en moet en mag weleens bakzijl halen. De overheid is er voor de burgers en niet andersom. 

Dinah Meijer (50PLUS Groningen)