• banner_05.jpg
  • Bruggetje.jpg
  • DSC_0385.JPG
  • Groningen.jpeg
  • museum.jpg
  • Publiekgroningen.jpg
  • STAR.jpg
  • StatiomGroningen.png
  • zeehond.jpg

Groningen

“Als een volgend  kabinet zou besluiten om de AOW leeftijd op 65 jaar te zetten, zal dit financieel geen enkel probleem  opleveren.” Prof. Dr. Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën, deed die uitspraak dinsdag 21 februari in een partijuitzending op de tv van 50PLUS.

Voor Verbon is de conclusie duidelijk: “Een volgend kabinet kan de AOW-leeftijd zonder financiële problemen op 65 jaar zetten.”  Klik HIER om de tv-uitzending in het kader van de zendtijd voor politieke partijen te zien.

De woordelijke tekst van tv-uitzending van 50PLUS op dinsdag 21 februari 2017 op NPO 3 om 21.47 uur luidt:

De meerderheid van de Nederlandse kiezers wil dat de AOW leeftijd terug gaat naar 65 jaar. De regering zegt: ‘dat is onbetaalbaar’. Maar is dat zo? David Hollanders en Harrie Verbon van de Universiteit van Tilburg deden recent een onderzoek. Prof. Dr. Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën:

“Sinds 2009 denkt de regering in Nederland dat de AOW onbetaalbaar dreigt te worden en daarom is in de afgelopen jaren is de AOW-leeftijd verhoogd in de wet en het  is inmiddels al zover dat volgens de planning in 2060 de AOW-leeftijd op 71.5  jaar komt te liggen. Het CPB heeft een soort scenario gemaakt van de ontwikkeling van de AOW-uitgaven en ze hebben in feite berekend wat de AOW -uitgave zal zijn als die AOW uitkering de verdiende lonen  volgt. Dus welvaartsvast is. En als je dat dan doet de komende 40 jaar dan krijg je een redelijk hoge bedragen wat de AOW-uitgaven  betreft.

Maar als je een ander scenario zou nemen, en dat heeft het CPB dus niet gedaan, bijvoorbeeld het scenario dat de AOW-uitkering precies hetzelfde traject volgt als afgelopen 30 jaar, dan krijg je veel lagere bedragen. En dan kom je in feite als je kijkt naar 2060, en als je aanneemt dat de AOW leeftijd 65 jaar zou zijn in plaats van 71,5 wat nu inmiddels vastligt, dan kom je op uitgavebedragen die 22 miljard lager zijn dan het CPB berekent.

Als dus de AOW de komende 40 jaar precies hetzelfde traject volgt als de afgelopen 30 jaar, dat je de AOW ten opzichte van dat traject zou kunnen verhogen, dus dat de AOW uitkering eigenlijk een mooier pad zou kunnen volgen dan de afgelopen 30 jaar het geval is geweest. Als de AOW de komende 40 jaar hetzelfde traject zou lopen als de afgelopen 30 jaar dan komen we wat de uitgaven betreft bij een leeftijd van 65 jaar, 22 miljard lager uit, hebben we uitgerekend, dan het CPB heeft uitgerekend. Dus het is niet 12 miljard hoger maar het is 22 miljard lager dan het CPB berekent. De regering heeft wel beloofd dat de AOW uitkering welvaartvast zou zijn maar dat is niet gebeurd. Als dat de komende 40 jaar ook niet gebeurt  betekent dat de AOW-uitgaven  veel minder uitbundig zullen toenemen dan de regering zegt en dat er dus veel meer mogelijkheden zijn, in ieder geval om de AOW leeftijd laag te houden. Wat mij betreft is de conclusie dat als een volgend  kabinet zou besluiten om de AOW leeftijd op 65 jaar te zetten dit financieel geen enkel probleem zou opleveren.”

Conclusie: Een volgend kabinet kan de AOW-leeftijd zonder financiële problemen op 65 jaar zetten.

Het volledige rapport van Verbon is HIER te lezen.

© 21 februari 2017