• banner_05.jpg
 • Bruggetje.jpg
 • DSC_0385.JPG
 • Groningen.jpeg
 • museum.jpg
 • Publiekgroningen.jpg
 • STAR.jpg
 • StatiomGroningen.png
 • zeehond.jpg

Groningen

KHDV17066045

We doen het gewoon zelf!” is het motto van een aantal bedrijven in onze provincie. Daarmee bedoelen ze zonder de inmenging en de complexe regelgeving van Den Haag. U leest een verslag van het bezoek van Corrie van Brenk (50PLUS) op 7 maart jl. aan drie bedrijven op het Groningse platteland. 

Drie bedrijven: Coöperatie Klooster&Buren in Kloosterburen, Wedeka bedrijven in Veendam en EDC in Veendam hebben het heft in handen genomen. Wij (Geertje Karstens en Hans Becherer) mochten deze bijzondere dag met Corrie van Brenk delen in het kader van de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer op 15 maart aanstaande. 

Klooster@Buren

De coöperatie Klooster&Buren geniet landelijke bekendheid met haar enthousiaste team van bewoners, zorgverleners, begeleiders en instructeurs. Een team dat onder de bezielende aanvoering van Anne Hilderink de zorg- en werktoekomst bepalen voor een groot deel van de inwoners van de gemeente de Marne. De coöperatie is daarmee het boegbeeld van “Het nieuwe werken” van Grünnigers op het platteland.

Bestaande gebouwen, een verpleeghuis uit de failliete boedel van een grote zorginstelling, een verwaarloosde kloostertuin, twee niet meer gebruikte kerken en een boerderij zijn omgebouwd tot het Hof van het Hoogeland. Een voorbeeld dat navolging verdient, zodat ouderen in de buurt van hun oude woongebied een warme plek en verzorging vinden. En wat te denken van hergebruik van oude, leegstaande schoolgebouwen als ruimte voor training en scholing? De coöperatie maakt het mogelijk het heft zelf in handen te nemen om te organiseren wat voor de gemeenschap van belang is. Een organisatievorm waarin bewoners letterlijk een aandeel hebben en samen met vele vrijwilligers zorg en ondersteuning bieden aan iedereen, jong en oud, die dat nodig heeft.

Corrie van Brenk

Corrie van Brenk (4e op de lijst van 50PLUS) en nu nog bestuurder van het FNV met Zorg en Werkgelegenheid (voor jongeren) in haar portefeuille, heeft een duidelijke visie op de noodzaak zorg- en werkvoorzieningen weer terug te brengen naar de eigen leefomgeving. Geen traditionele, instellingsgerichte vorm met dure bestuurders, maar een plek waar iedereen samen en voor elkaar werkt. Burgerparticipatie in de thuis- en tuinhulp met de inzet van vooral jonge mensen en de kennis en kunde van ouderen. Om deze visie echt goed te kunnen verwezenlijken, dient de overheid nog meer afstand te nemen, terwijl naast de centrale overheid nu ook de zorgverzekeraars, de banken e.d. allemaal hun regels stellen.

Corrie ergert zich mateloos aan allerlei onnozele regeltjes. Dit terwijl de wethouders, ambtenaren en zorgverzekeraars er nog eens een schepje bovenop doen met regels die men zelfs in Den Haag niet kent. Ook een actie waar Corrie zich sterk voor maakt.

Het spreekt voor zich dat zulke prachtige initiatieven nooit van de grond komen zonder initiatiefnemers die de moed en het lef hebben om een plan op te zetten.

De voordelen van de coöperatie op een rijtje gezet:

 • iedereen (ook mensen van buiten de vijf dorpen) kan lid worden
 • leden bepalen het beleid
 • leden benoemen het bestuur dat het beleid gaat uitvoeren
 • leden werken mee in en zijn betrokken bij de uitvoering
 • open platform (ook bijv. kinderopvang, culturele activiteiten, klussenbus, gehandicaptenzorg kunnen er in ondergebracht worden)
 • maatwerk, korte lijntjes (er kan gemakkelijker ingespeeld worden op bijv. toenemende zorgvraag van een persoon)
 • inbreng op vele manieren mogelijk (bijv. uitwisseling van diensten)
 • leden blijven betrokken via de twee stromen: je brengt iets in, en je haalt er iets uit.

Wij hebben Corrie beloofd dat er meer van zulke prachtige initiatieven op het platteland komen en samen met haar de druk van de regelgeving verder terug zullen brengen.

Wedeka partnerschap met EDC

De SW bedrijven Wedeka in Veendam en Stadskanaal is sinds mensenheugenis een organisatie die met behulp van bestaande subsidies en eigen opbrengsten zelfstandig draaide. Mooi zo doorgaan zou je zeggen. Welnee, de overheid steekt daar een stokje voor. Staatssecretaris Jette Klijnsma vindt dat het afgelopen moet zijn met de zogenaamde “beschermde” werkplekken. In haar optiek dienen SW-bedrijven uiteindelijk zelfs te sluiten, waardoor de medewerkers (zoveel mogelijk) een baan in het reguliere bedrijfsleven krijgen. Ze verliest daarbij echter uit het oog dat in deze regio vier keer meer mensen in de sociale werkvoorziening werkzaam zijn dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast is de economische situatie in deze regio bepaald niet zo rooskleurig dat deze mensen gemakkelijk een baan bij reguliere bedrijven zullen vinden. 

Indrukwekkende productieafdelingen

Tot de Wedeka behoren indrukwekkende productieafdelingen. In bijvoorbeeld metaalverwerking, groen- en infra, kringloop en milieu, webwinkel kasten en houten stellingen, postverzending en een inpakverzorging. Daarmee bieden ze een plek voor velen uit Oost Groningen die anders grotendeels aan de zijlijn zouden staan.

Daarnaast werkt het SW-bedrijf al jaren samen met andere bedrijven via detachering, waaronder EDC in Veendam. Ook dit bedrijf was onderdeel van het bezoek.

EDC Internet

EDC Internet is op dit moment het snelst groeiende distributiecentrum en internetbedrijf van de regio. Ze beheersen de complete keten van online verkoop met ook Duitsland als verzorgingsgebied. De directie ziet het als een uitdaging om de logistieke processen dusdanig aan te passen dat een computer niet het werk overneemt, maar dat er passende, uitdagende en dagvullende werkzaamheden aanwezig zijn voor (intussen) tientallen SW-medewerkers. Personeel komt dat na drie jaar ook in vaste dienst bij EDC. Het bedrijf regelt o.a. scholing en medewerkers kunnen aan fitness doen. Alle met de intentie om een hechte sfeer te creëren en de gedetacheerde mensen duurzaam inzetbaar te houden.

Aan alles is een keerzijde. Sommige SW- gedetacheerden krijgen als ze niet aan de eisen voldoen, bij EDC geen vaste werkplek aangeboden. Zij kunnen dan ook niet terug naar het SW-bedrijf omdat de werkplekken niet meer beschikbaar zijn. Helaas belanden deze mensen in de bijstand.

Als echte vakbondsvrouw deelt Corrie de zorg omtrent dit punt en is ze van mening dat het SW-bedrijf een prima organisatie is die haar voortbestaan in Oost Groningen meer dan verdient. Juist omdat er voor veel mensen ander passend werk zo moeilijk te vinden is. Ook ondernemingen als het EDC vormen een belofte voor de toekomst!

Geertje Karstens en Hans Becherer / bestuursleden 50PLUS Groningen.