• banner_05.jpg
  • Bruggetje.jpg
  • DSC_0385.JPG
  • Groningen.jpeg
  • museum.jpg
  • Publiekgroningen.jpg
  • STAR.jpg
  • StatiomGroningen.png
  • zeehond.jpg

Groningen

speerpunten

Lees hier ook ons verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten.

 

- Herstel koopkracht van ouderen

- Gelijkwaardig en voldoende aanbod van zorg en welzijn

- Stimulering en behoud van werkgelegenheid

- Beperking van de gaswinning met minimaal 25% en adequate schadeafhandeling gedupeerden

- Stimuleren van zelfstandig groepswonen voor mensen van 50 jaar en ouder

- Stop het plaatsen van windmolens in de Drentse Monden/Veenkolonien en langs de N33 waar

   dit overlast geeft.  

- Korting openbaar vervoer (gratis in daluren) voor ouderen en minima

- Geen verhoging van provinciale belastingen

- Schrappen van beklemmende regelgeving voor bedrijven, procedures verkorten

- Spoor Groningen/Veendam doortrekken naar Stadskanaal